Овог : Цэвэг

Нэр : Отгонцэцэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.