Овог : Наранцогт

Нэр : Оюунцэцэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.