Овог : Мягмаржав

Нэр : Оюунгэрэл

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.