Овог : Зоригт

Нэр : Алтанзул

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.