Овог : Эрдэнэбат

Нэр : Наранбаатар

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.