Овог : Даринчулуун

Нэр : Пүрэвдорж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.