Овог : Самдан

Нэр : Цэцэгмаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.