Овог : Лхагвасүрэн

Нэр : Амар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.