Овог : Содном

Нэр : Оюундэлгэр

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.