Овог : Ням-Осор

Нэр : Энхриймаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.