Овог : Дорждэрэм

Нэр : Жанчив

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.