Овог : Чимэддорж

Нэр : Баттогтох

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.