Овог : Мөнхбат

Нэр : Мөнхжаргал

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.