Овог : Уламбаяр

Нэр : Энхтайван

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.