Овог : Агваандорж

Нэр : Отгондарь

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.