Овог : Пүрэвдорж

Нэр : Нямдарь

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.