Овог : Цэндсүрэн

Нэр : Баттуяа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.