Овог : Ганхуяг

Нэр : Энхмаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.