Овог : Раднаабазар

Нэр : Оюунбат

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.