Овог : Өвгөнхүү

Нэр : Эрдэнэтуяа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.