Овог : Эрдэнэбаатар

Нэр : Түвшинжаргал

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.