Овог : Баярмагнай

Нэр : Баярбаатар

Хүйс : эрэгтэй

Компани Албан тушаал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.