Овог : Мягмарсүрэн

Нэр : Энхмэнд

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.