Овог : Дондов

Нэр : Энхсайхан

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.