Овог : Бөх-Очир

Нэр : Тулга

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.