Овог : Баатарчулуун

Нэр : Наранхүү

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.