Овог : Баатарчулуун

Нэр : Наранчимэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.