Овог : Минжбадгар

Нэр : Гантулга

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.