Овог : МӨНХЖАРГАЛ

Нэр : МӨНХБААТАР

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.