Овог : Мэндбаяр

Нэр : Бат-Очир

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.