Овог : Нүрэнзэд

Нэр : Мягмардорж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.