Овог : Батчулуун

Нэр : Баянжаргал

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.