Овог : Төрмөнх

Нэр : Золзаяа

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.