Овог : Төрмөнх

Нэр : Жавхлан

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.