Овог : Түдэвваанчиг

Нэр : Ганчимэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.