Овог : Батмөнх

Нэр : Сэргэлэн

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.