Овог : Отгонбаяр

Нэр : Жаргалтхаан

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.