Овог : Алгаа

Нэр : Уянга

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.