Овог : Цэвэгсүрэн

Нэр : Жанлав

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.