Овог : Болд

Нэр : Насанжаргал

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.