Овог : Мөнхжаргал

Нэр : Эрдэнэцэцэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.