Овог : Санзай

Нэр : Даваацэрэн

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.