Овог : Хишигдорж

Нэр : Оюун-Ундрах

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.