Овог : Эрдэнэбаатар

Нэр : Дөлгөөн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.