Овог : Баатармөнх

Нэр : Баяндэлгэр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.