Овог : Доржсүрэн

Нэр : Очирбат

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.