Овог : Бадамсэрээжид

Нэр : Баярцэнгэл

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.