Овог : Сундуйжав

Нэр : Даваасамбуу

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.