Овог : Дэмчигбал

Нэр : Лхагвасүрэн

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.