Овог : Дашбилэг

Нэр : Батцогт

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.